Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Gwarancja producenta BORA - Warunki

BORA zapewnia swoim klientom końcowym 2-letnią gwarancję producenta na swoje produkty. Klient końcowy jest uprawniony do niniejszej gwarancji oprócz ustawowych roszczeń dotyczących wad sprzedawców naszych produktów.

Gwarancja producenta dotyczy wymienionych tutaj produktów BORA, które są kupowane od autoryzowanych dealerów BORA lub sprzedawców przeszkolonych przez BORA i instalowane w Unii Europejskiej (z wyłączeniem terytoriów zamorskich), Szwajcarii, Liechtensteinu, Ukraina, Rosja, Norwegia, Serbia, Izrael, Wielka Brytania, Islandia, Indie, Australia i Nowa Zelandia, z wyjątkiem produktów oznaczonych przez BORA jako artykuły uniwersalne lub dodatkowe:

Gwarancja producenta rozpoczyna się, gdy tylko produkt BORA zostanie przekazany klientowi końcowemu przez autoryzowanego dystrybutora BORA i będzie ważny przez 2 lata. Rejestrując się na www. bora.com/registration klient końcowy ma możliwość przedłużenia gwarancji producenta.
W przypadku produktów BORA z kategorii oświetlenia gwarancja zostaje przedłużona do 5 lat po rejestracji.

Gwarancja producenta wymaga specjalistycznej (zgodnie z ważnym podręcznikiem wentylacji BORA i instrukcją obsługi w momencie instalacji) instalacji produktów BORA przez autoryzowanego dystrybutora BORA. Podczas użytkowania klient końcowy musi przestrzegać specyfikacji i instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.

Aby złożyć roszczenie gwarancyjne, klient końcowy powiadamia swojego dystrybutora lub BORA o usterce i musi przedstawić paragon. Alternatywnie klient końcowy może przedstawić dowód zakupu, rejestrując się www.bora.com

BORA gwarantuje, że wszystkie produkty BORA są wolne od wad materiałowych i produktowych. Wada musi istnieć przed dostarczeniem produktu do klienta końcowego. W przypadku zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego gwarancja nie rozpocznie się od nowa.

BORA usunie wady produktów BORA według własnego uznania, naprawiając lub wymieniając produkt. BORA ponosi wszelkie koszty korekty wad w ramach gwarancji producenta.

Gwarancja producenta BORA wyraźnie nie jest objęta:

 • Produkty BORA, które nie były sprzedawane przez autoryzowanych dealerów BORA lub od sprzedawców przeszkolonych przez BORA.
 • Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi (w tym pielęgnacji i czyszczenia produktu) Oznacza to niewłaściwe użycie.
 • Uszkodzenia spowodowane normalnym użytkowaniem, np. ślady użytkowania na płycie kuchennej
 • Uszkodzenia spowodowane wpływami zewnętrznymi (takimi jak uszkodzenia transportowe, wnikanie kondensacji, uszkodzenia spowodowane przez elementy, takie jak uderzenie pioruna)
 • Uszkodzenia spowodowane naprawami lub próbami naprawy nie dokonanymi przez BORA lub osoby upoważnione przez BORA
 • Wahania napięcia
 • Uszkodzenie, plastikowe ramy, elementy szklane, elementy metalowe (powlekane i niepowlekane),
  dotyk - wyświetlacz, plastik i inne części zużywające się.
 • Wtórne uszkodzenie lub roszczenia odszkodowawcze poza wadą
 • Uszkodzenie części plastikowych
   

Inne szczególne wyjątki dla pieców parowych

 • Uszkodzenia spowodowane przez wodę lub brud z powodu brakujących pokryw lub elementów
 • Uszkodzenia spowodowane przez wodę umieszczoną w komorze piekarnika
 • Uszkodzenia spowodowane przedłużeniem dostępu do wody i węża drenażowego bez certyfikacji wody pitnej lub przedłużeniem nieokreślonych rur za pomocą adaptera
pixel